O nás

Daňové poradenstvo, ekonomické a právne poradenstvo

Sme nezávislá poradenská spoločnosť, ktorá pomáha spoločnostiam pri využívaní nových príležitostí a minimalizovaní rizík pri podnikaní. Okrem vedenia účtovníctva a spracovávania mzdovej agendy sa špecializujeme aj na komplexné ekonomické a právne poradenstvo.

V súčasnej dobe reforiem a neustálych legislatívnych zmien si uvedomujeme, že naši klienti potrebujú silného profesionálneho partnera, ktorý im pomôže zvládnuť a aplikovať všetky potrebné zmeny bez toho, aby to ovplyvnilo bežný život firmy a sústredenie sa na predmet podnikania.

Štruktúra firmy je zložená z viacerých nezávislých účtovných tímov, ktoré spolu zdieľajú know-how a navzájom sa informujú o zaujímavých a nezvyčajných prípadoch, ktorými sa v tíme zaoberali. Aj takto zabezpečujeme odborný rast všetkých našich účtovníkov. Okrem toho pravidelne absolvujú aj rôzne školenia a odborné debaty.

Momentálne máme v rámci účtovnej kancelárie účtovníkovvrátane  daňových poradcov, ktorí sú pripravení kvalitne a zodpovedne Vám poradiť a zároveň účtovať, optimalizovať a kontrolovať Vašu spoločnosť.